Правове регулювання дистанційної роботи

04 лютого Верховною Радою України прийнято Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи (надалі “Закон”).

Законом запроваджено дві нових форми організації праці – надомна та дистанційна.

Надомна робота – форма організації праці, коли працівник виконує свої трудові функції за місцем проживання (з дому). Особливість даної форми полягає у тому, що працівник не може без погодження з роботодавцем змінити своє робоче місце, яке фіксується у трудовому договорі про надомну роботу.

При дистанційній формі робота виконується працівником у будь-якому місці за його вибором, а робочий час розподіляється на власний розсуд. Водночас при досягненні згоди з роботодавцем, працівник може одночасно поєднувати дистанційну роботу та роботу у приміщеннях роботодавця (в офісі для прикладу).

Крім цього, якщо характер роботи дозволяє, працівник вправі перейти на дистанційну роботу у наступних випадках:

щодо нього були вчинені дискримінаційні дії;

працівник має дитину до 3-ох років;

догляд за дитиною до 6-ти років (наявність медичного висновку).

Очевидним є те, що Covid – 19 назавжди змінив усталені принципи в організації роботи.

Всі Публікації